BABLAŞMA

Bablaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BABLAŞMA uyğunlaşma — taylaşma
BABİZM
BABLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə