BADPAY

BADPA(Y)

f. «külək ayaqlı» 1) sürətlə hərəkət edən, çox sürətli; 2) sürətlə gedən; löhrəm (at haqqında).

BADPA
BADPEYMA