BADPEYMA

f. «külək ölçən» m. boş, avara, veyil gəzən, sərgərdan.

BADPAY
BADYAN