BEKON

is. [ ing. ] Hisə verilmiş və ya duzlanmış piysiz, cavan donuz əti.
BEHMAN
BEL₁

Digər lüğətlərdə