BELÇİKALI

is. Belçika əhalisinə mənsub adam.
BELBAĞLAMA
BELETÁJ

Digər lüğətlərdə