BİCA-BİCA

zərf bax bica 2-ci mənada.
Həzrət saqqalını bica-bica saxlamayırdı. Ə.Əbülhəsən.

BİCA
BİCƏK

Digər lüğətlərdə