BOÇKA

[ rus. бочка] Çəllək. Çaxır boçkası. Su boçkası.
– Rizvan araba gedə-gedə Xosrovun köməyi ilə çıxıb, ağzı örtülü yağ boçkalarının üstündə oturdu. S.Rəhimov.

◊ Boçka kimi dan. – yekəqarın, qarnı yekə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BOÇKA boçka bax çəllək
BÓBRİK
BOÇKAÇI

Digər lüğətlərdə