BOĞAZADÖYMƏ

is. dan. Höcətləşmə, bir-biri ilə sözləşmə, söz güləşdirmə, mübahisə etmə; mübahisə, deyişmə.
İki saatdan bəri davam edən boğazadöymə ağıllıbaşlı bir nəticə verməmişdi. Ə.Əbülhəsən.
Axırda bu boğazadöymədən bir şey çıxmadı. Ə.Vəliyev.

BOĞAZ
BOĞAZALTI

Digər lüğətlərdə