BRAKONYER

is. [ fr. ] İcazəsiz ov edən, balıq tutan; ovçuluq və balıqçılıq qanunlarını pozan.
BRAKÇI
BRAUNİ́NQ

Digər lüğətlərdə