CALAQLATMA

Calaqlatmaq”dan f.is.
CALAQLANMAQ
CALAQLATMAQ

Digər lüğətlərdə