CAMƏ

is. [ fars. ] Paltar, camaşır.
Çak eylədi camə, çəkdi nalə; Halı bədəl oldu özgə halə. Füzuli.
Qoysun başına molla gərək üç pud əmmamə; Yay, qış ola əynində onun bir cürə camə. Ə.Qəmküsar.

CAME₂
CAMIŞ

Digər lüğətlərdə