CAVANLANMA

Cavanlanmaq”dan f.is.
CAVANƏZƏN
CAVANLANMAQ

Digər lüğətlərdə