CİBGİRLİK

is. Cibgirin peşəsi, cibə girməklə məşğul olma; xəspuşluq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CİBGİRLİK oğruluq
CİBGİR
CİBXƏRCLİYİ

Digər lüğətlərdə