CİBXƏRCLİYİ

is. Gündəlik xırda xərc üçün ayrılan, verilən pul.
[Mirzədadaş:] …Hətta mən ondan otuzca manat cibxərcliyi alaram. N.Vəzirov.
Həsən molla üçün bir az cibxərcliyi saxladı, qalanını da döşəyinin altında gizlətdi… S.Rəhman.

CİBGİRLİK
CİBİŞDAN

Digər lüğətlərdə