CİFTLƏŞMƏ

Ciftləşmək”dən f.is. Həmişə əlləri pencəyinin cibində olan cavan çoban təklif eləyirdi ki, əgər lazımi şərait yaradılsa, ciftləşmə faraş aparılsa … hər yüz qoyundan orta hesabla iki yüz quzu almaq olar. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CİFTLƏŞMƏ cütləşmə — qoşalaşma
CİFTLƏŞDİRMƏK
CİFTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə