CİHAD

is. [ ər. ] Din uğrunda müharibə, din yolunda vuruşma.
CİFTLƏŞMƏK
CİHAZ

Digər lüğətlərdə