COĞRAFİYAŞÜNAS

[ yun. coğrafiya və fars. …şünas] Coğrafiya alimi, coğrafiya mütəxəssisi. Coğrafiyaşünas professor.
COĞRAFİYAÇI
COĞRAFİYAŞÜNASLIQ

Digər lüğətlərdə