(Quba)
hə (düzdür mənasında). – Bu yil Susaya gedədü? – Dü
DUZDUX
DÜB

Digər lüğətlərdə