DÜBEYT

f. və ə. iki beytdən (dörd misradan) ibarət şeir.

DÜBB
DÜBƏNDİ

Digər lüğətlərdə