DÜNYƏVİLİK

is. Dünyaya aid olma, dünya ilə bağlı olma; dini olmama, dinlə əlaqəsi olmama.
DÜNYƏVİ
DÜPBƏDÜZ

Digər lüğətlərdə