DÜPBƏDÜZ

bax dümdüz.
DÜNYƏVİLİK
DÜPPƏDÜZ

Digər lüğətlərdə