DÜRƏFŞAN

sif. [ ər. dürr və fars. …əfşan] klas. şair. Dürr saçan, inci saçan.
Ey eşqidürəfşanım, vey bülbüli-bustanım; Vey nərgisi-məstanım, didarına müştaqəm. Nəsimi.
Payibənd oldum səri-zülfi-pərişanın görüb; Nitqdən düşdüm, ləbi-ləli-dürəfşanın görüb. Füzuli.

DÜRDANƏLƏNMƏK
DÜRƏK

Digər lüğətlərdə