DINBIZ

sif. dan. Həddindən böyük, yekəpər. Dınbız adam. Dınbız tülkü.
DIMIQ
DINQ

Digər lüğətlərdə