DƏĞƏL

ə. 1) qəlp, saxta; 2) hiylə, fırıldaq; hiyləgər, fırıldaqçı.

DƏĞDƏĞƏ
DƏH

Digər lüğətlərdə