DƏBBƏ₂

is. köhn. Ağacdan, sümükdən və s.-dən qayrılmış qab. Bal, yağ dəbbəsi. – Dəbbədən bal çıxar. ( Ata. sözü ).
Görmürsən, nə təhər barıt dəbbəsi kimi partlayır? S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DƏBBƏ dəbbə bax lovğa
DƏB
DƏBBƏ₁

Digər lüğətlərdə