DƏC

is. məh.
1. Bir yerə yığılmış arpa, buğda və s.-yə əl toxunmasın deyə, onu nişanlamaq üçün taxtadan və s.-dən qayrılan iri möhür (nişan). Xırmana qayıtdıqda hamını heyrət aldı.
Doğrudan da, ehram buğdanın dəci pozulmuşdu. M.İbrahimov.

□ Dəc eləmək – bütövləmək, ağzınacan doldurmaq, ləbələb etmək.
Dəc qalmaq – bütöv qalmaq, toxunulmamış qalmaq.
…Sirkə ağzı tıxaclı, dəc qalıb stolun üstündə. C.Məmmədquluzadə.

2. Taxılı yaxşı döysün deyə, vəlin altına vurulan xırda çaxmaq daşları və ya dəmir parçaları.
DƏBİR
DƏCCAL

Digər lüğətlərdə