DƏCCAL

ə. 1) qiyamət günü eşşəyi tərsinə minib zühur edəcək əfsanəvi şəxs; 2) on ikinci imam Mehdinin zühuru ərəfəsində gələcək yalançı Mehdi; 3) xristianlarda: İsanın düşməni, antixrist; 4) m. yalançı, fırıldaqçı; 5) m. dəcəl (uşaq).

DƏBUR
DƏD

Digər lüğətlərdə