DABBAĞLIQ


1. is. Xam dəriləri gön və meşin halına salma sənəti. Dabbağlıq etmək.
2. sif. Gön və meşin olmağa yarayan. Dabbağlıq dəri.
DABBAĞXANA
DAD₁

Digər lüğətlərdə