DAİMÜLÖVQAT

DAİMÜL’ÖVQAT

ə. hər vaxt, həmişə, daim.

DAİMÜLƏZAB
DAİN