DEKORÇU

bax dekorasiyaçı.
DEKORÁTOR
DEKRÉT

Digər lüğətlərdə