DEKORÁTOR

[ fr. ]
1. bax dekorasiyaçı.
2. Bəzək mütəxəssisi.
DEKORATİ́V
DEKORÇU

Digər lüğətlərdə