DİALÉKTİK

is. [ yun. ] fəls. Dialektik fəlsəfə tərəfdarı, dialektik üsul tətbiq edən (metafizik əksi).
DİALEKTÁL
DİALEKTİ́K

Digər lüğətlərdə