DİALEKTÁL

sif. [ yun. ] dilç. Dialektə aid olan, dialekt mahiyyətində olan. Dialektal ifadə. Dilin dialektal xüsusiyyəti.
DİALEKT
DİALÉKTİK

Digər lüğətlərdə