DİALEKTOLOQ

[ yun. dialekt və logos-dan] dilç. Dialektologiya mütəxəssisi olan dilçi. Azərbaycan dialektoloqlarının əsərləri.
DİALEKTOLOJİ́
DİALOJİ́

Digər lüğətlərdə