DİÁMETR

[ yun. ] riyaz. Çevrənin mərkəzindən keçib onu iki bərabər hissəyə bölən düz xətt.
// Dairəyə, yaxud dairəyə oxşar şəkildə olan cisim və ya sahənin kənarlarındakı qarşılıqlı nöqtələr arasındakı məsafə. Ağacın gövdəsinin diametri bir metrdir. Borunun diametri.
DİAMÁT
DİAMETRÁL

Digər lüğətlərdə