DİAMETRÁL

sif. [ lat. əsli yun. ] Diametr xətti ilə ortadan bölən, ya bölünən. Diametral səth.
DİÁMETR
DİAMETRLİ

Digər lüğətlərdə