DİBÇƏK

is. İçinə torpaq tökülərək gül, kol və başqa bitkilər əkilən qab. Gül dibçəyi. Saxsı dibçək.
– Əhməd durub o biri otağa keçdi, hər əlində bir dibçək qayıtdı… S.Rəhimov.
Divarlar şəkillərlə bəzənmiş, pəncərələrə gül dibçəkləri düzülmüşdü. Ə.Sadıq.

DİBCİK
DİBÇƏKVARİ

Digər lüğətlərdə