DİG

f. qazan. Digi-dəruni «daxili qazan» m. mədə, qarın.

DİFA
DİGƏR

Digər lüğətlərdə