DİLBƏR

f. 1) ürək aparan, qəlbi valeh edən; 2) m. sevgili.

DİLBƏND
DİLBƏRA

Digər lüğətlərdə