DİLLƏNMƏ

Dillənmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DİLLƏNMƏ danışma — söyləmə — demə
  • DİLLƏNMƏ oxuma — ötmə — çalma
DİLLƏNDİRMƏK
DİLLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə