DODAQALTI

zərf
1. Yavaşcadan, pəsdən, öz-özünə.
Yalnız Mina ilə Xədicə arabir dodaqaltı söylənir, bu qərardan məmnun olmadıqlarını bildirirdi. A.Şaiq.
Dodaqaltı segah deyən qoca bənnalar; Sal daşlardan təməl qoyur, divar hörürdü. Ə.Cəmil.

2. İstehza ilə.
Dodaqaltı gülmək nədir, söylə, ya? M.Ə.Sabir.
[Altıaylıq] dodaqaltı gülə-gülə əlini döşünə qoyub camaata baş əyərdi. H.Sarabski.

DODAQ
DODAQARASI

Digər lüğətlərdə