DODAQDƏYMƏZ

is. ədəb. Aşıq şeir formalarından biri (bu şeir formalarında sözlər elə seçilir ki, dodaq səsləri, demək olar ki, iştirak etmir). Aşıq Ələsgərin dodaqdəyməzləri xalq arasında məşhurdur.
DODAQÇİÇƏKLİLƏR
DODAQLAMA

Digər lüğətlərdə