DUBLYORLUQ

is. Dublyorun işi (bax dublyor). Dublyorluq etmək.
DUBLYÓR
DUD

Digər lüğətlərdə