DUSTNƏVAR

f. dostlara qayğı göstərən, dostları sevən.

DUSTKAM
DUSTPƏRƏST