ECİR

(Zəngilan)
əzab, əziyyət. – Allax ecirı͂: artısın
ECGAHAN
EDİLƏMƏX’