EJGA:N

(Gədəbəy, Qax, Mingəçevir, Şəki)
bax ejgan . – Ejga:n adamsan, get gəti (Qax); – Bir ejga:n vaxtdə:lərsiη, gaflaşarıx, indi incimə:nən çöle:dirəm (Gədəbəy); – Həblə ejga:n oturax? İşdəmax lazımdı (Şəki)
EJGAN
EJGA:NNIX

Digər lüğətlərdə