EKƏS

(Salyan)
yaşlı. – Asyə:n qızı öyün işdərin ekəs arvaddar kimi aparır
EJLİTMƏX’
EKİZTAYI