ELÇİPİLOV

(Lənkəran)
toydan bir neçə gün sonra oğlan evindən qız evinə göndərilən plov
ELÇARİ
ELƏNÇİG