ELİX’

(Zəngibasar)
yaxşılıq. – Eybi yoxdu, eli: itirən bəlasın bulacaxdı
ELƏT
ELKÖŞDÜ