ENDİRMƏX’

(Qazax)
hörmət etmək, saymaq. – Sən ha vax məni endirersəη?
ENCƏ
E:NİNƏ